Om og være fòrvert hos oss:

Som oppdretter er vi opptatt av å ha en viss bredde i vårt avlsmateriale dvs. et genetisk mangfold uten for stor innavlsprosent. For å klare dette er vi avhengig av å ha hunder ute på fòr. Fordelen med en fòrvertsavtale er at oppdretter kan beholde flere hunder som hun mener er lovende for videre avl. Vi har ikke kapasitet til å la alle bo hjemme hos oss og ta oss av alle, med tanke på trening, stell, turer, kos osv. ja alt en hund trenger og bør ha i hverdagen. Derfor er det viktig for oss å kunne sette ut disse hundene i fòrvertshjem som kan gi de akkurat det de behøver.

En fòrvertsavtale er en fordel for fòrvert i forhold til at han/hun får den "beste" hunden fra et kull uten store økonomiske utgifter der og da, da man ikke betaler noe for selve hunden. Fòrvert får tett og god oppfølging av hunden, ifl. pelsestell, fòring, oppdragelse og ellers spørsmål som dukker opp underveis. I tillegg vil flere få mulighet til å bli kjent med, og leve sammen med denne flotte rasen vår :-)

Selv om avtalens vilkår er oppfylt ifl. avl blir i utgangspunktet ingen av fòrhundene overført til fòrvert da det vil være best for fòrvert og beholde den gunstige forsikringenavtalen i Agria til oppdretter.

Vi setter ut både valper og noen ganger også voksne, ferdigstilte hunder. Valper vi setter ut på fòr er som regel tisper, og de fleste tilfeller da har vi ingen krav til utstilling og dertil det pelsstell /frisyre en utstillings-puddel krever.

Vi er nøye på å fortelle alt som avtalen innebære, slik at fòrverten vet hva avtalen går ut på. Avtalen er muntlig og den er bassert på åpenhet, gjennsidig tillitt og respekt, for å unngå missforståelser og konflikter i framtiden, noe som dessverre har vært et problem for noen oppdrettere og fòrverter. Vi ønsker å unngå dette, slik at vi kan konsentrere oss om å ha et positivt samarbeid uten for mange underliggende spørsmål om hvordan ting fungerer.

Kunne du tenkt deg å være fòrvert?
Ta kontakt og fortell om deg / og evt. din familie, og dine ønsker.

AVTALENS INNHOLD I GROVE TREKK:

Fòrvert overtar hunden vederlagsfritt.

Det daglige ansvaret ligger hos fòrvert og de må selv ta ansvar for sitt hundehold.
Forvert må holde hunden i sunn og i normal god form.

Med fòrhunden følger en perm med endel info, råd og tips, samt avtalen i sin helhet.
I denne permen noteres også ned dato for stell, vekt, løpetid, vet. undersøkelser, besøk ol, samt annen dialog som er ved å skrive ned / ønsker å skrive ned / spørsmål mellom fòrvert og oppdretter, i ting som omhandler hunden i hverdagen.
Denne permen skal følge fòrhunden ved hvert besøk hos oss.

Fòrvert må ha økonomi til å kunne holde et normalt hundehold, dvs. at fòrvert dekker utgifter til forsikring hvert halvår, trekking av evt. melkehjørnetenner som ikke har falt ut av seg selv ved 5-6 mnd. alder, stell, vaksinasjon hvert år, veterinærbesøk, valpekurs, fòr og div. utstyr inkl. pelsstellutstyr.

Oppdretter dekker alle utgifter som er direkte tilknyttet avl og oppdrett.

Vi tar ansvar for å ta det fulle stellet av hunden, dvs. bad/føn, ørenapping og tannrens/sjekk, kloklipp, analkjerteltømming, og fullt klipp av hele hunden.
Fòrvert må ha mulighet til å levere hunden til oss for fullt stell hver 6-8 uke, men med noe hyppigere besøk det første halve året av valpens levetid pga vaksine ved 12 ukers alder, og ørenapping som skal gjøre først ved 15-16 ukers alder.
Samtidig vil disse noe hyppigere besøk i starten være en fin måte å få en tettere samarbeid på, og i tillegg hjelpe fòrvert med de utfordringer som kommer den første tiden. Hunden leveres om morgenen og hentes samme dag til avtalt tidspunkt.

Oppdretter gir fòrvert grundig innføring av lettere pelsstell som børsting, bading, føning og kloklipp. Ønsker fòrvert å lære å barbere snute og poter på hunden selv, gir oppdretter opplæring i dette.

Oppdretter gir fòrvert råd / innføring i å håndtere hunden og veiledning i oppdragelse av hunden.Fòrverten står fritt til å bruke hunden i agility, lydighet o.l. men må dekke kursavgifter og evt. påmeldinger til konkurranser selv.

Oppdretter krever at fòrverten, ved overtakelse av valp (ikke voksne hund), går på minst et valpekurs innen hunden er 6 mnd. gammel. Et valpekurs er viktig for å få sosialisert valpen, og for at fòrverten skal lærer litt om hund og dens adferd, og ikke minst at hund og fòrvert vil sammen gjennom kurset, etablere en god kontakt som er alfa omega for all videre innlæring og samspill med hunden i hverdagen.

Når tispa skal pares leveres tispa hos oss, tispa pares og fòrvert får hunden tilbake under drektighet. Når tispa skal ha valper leveres hunden til oss en uke før termin og kan hentes hjem av fòrvert etter at valpene er mellom 7-8 uker gamle, når mor/valper er avvent med amming. I perioden tispa er hos oss kan selvfølgelig fòrvert komme på besøk å hilse på mor og barn.

Oppdretter har alle avlsrettigheter på hunden, og har ansvar for all organisasjon rundt dette. Oppdretter har 0 til max 4 kull pr. tispe, antall kull avhenger av tispas helse fortløpende og oppdretters behov for avkom i avlsarbeidet. Uansett vil tispas helse alltid være 1.prioritet.

Ved overtakelse av fòrhunden, følger det med litt utstyr og mat, men fòrverten må også belage seg på å gå i innkjøp av noe utstyr selv.
Det er en fordel at fòrvert kjøper seg et stellebord og en blåser, i tillegg er det viktig å skaffe seg karde, kam, shampoo/balsam, bur i bil og bur inne, og evt.

Hvis fòrvert ikke lenger har mulighet til å overhold sin del av avtalen, eller det bevislig er misligholdelse av hundeholde, levere hunden tilbake til oppdretter.

Det er i oppdretters interesse at hunden får det godt hos sin fòrvertsfamilie, at de behandler hunden som sin egen, og gir den trygghet, kos og masse kjærlighet.
Hunden vil være fòrvertens familiehund og venn i hverdagen, hele hundens liv. For oss vil hunden være et viktig ledd i vårt arbeid som oppdretter og skal bidra til å videreutvikle den flotte puddelraen vår. Dette betyr ikke at vi ikke er glade i våre fòrhunder, tvert i mot, vi har et godt og nært forhold til dem alle og i de perioder de er hos oss, fungerer de som fullverdige familiehunder her.

Det er svært viktig for oss at det er en god dialog og en god kjemi, oppdretter og fòrvert imellom. Det ønsker ikke å legge oss opp i fòrvertens- privatliv, men å ha et godt samarbeid. Skulle det oppstå konflikter eller spørsmål ønsker vi at begge parter tar det opp dette med èn gang problemet / utfordringen oppstår, og få løst det slik at det blir til beste for begge parter og hunden.

Oppdretter gir alltid veiledning, råd og oppfølging, når det måtte trenes!
Det er viktig at eier og fòrvert har et godt samarbeid, som er til beste for hunden, oppdretter og fòrvert.

@ Copyright: Jennyrose's Poodles @